Home

Arian Winterink (1971) woont en werkt in Brunssum.

De kunsten vormen in hun veelvoud aan methoden en technieken een uitdaging voor Winterink, die altijd op zoek is naar de optimale realisatie van de gekozen vormtaal en die zich steeds weer nieuwe methoden en technieken eigen maakt en omvormt in dienst van zijn vrij werk.

Met lef, behorend bij een voormalig graffitikunstenaar, is Arian Winterink een nieuw soort chroniqueur van onze tijd. Of het nu de alomtegenwoordigheid van geld of geweld betreft, Winterink observeert, kritiseert en legt vast. Pop art, Street art, maar ook de oude meester zijn bronnen van inspiratie die hij met een snelheid en directheid naar de 21ste eeuw vertaalt, waarbij humor eveneens een belangrijke rol speelt. Arian Winterink schuwt in de vormentaal van zijn werk het onderzoek naar nieuwe wegen en procedés niet, hetgeen resulteert in veel interessante cross-vers van kunstdisciplines.

Sandra Stevens


Beat by N-Tan