Museumexpositie “Crash”

 

Crash is één van de thema’s waaraan Winterink op dit moment werkt en die hij ook de komende jaren verder wil onderzoeken. Crash is tevens de titel van zijn eerste museumexpositie.

Als kunstenaar brengt Arian Winterink zijn diepste angsten op schitterende wijze in zijn werk tot uiting. Zijn kunstwerken lezen als een metafoor waarin hij zijn persoonlijke beleving omvormt in een universele beleving. Zijn schilderijen en sculpturen beperken zich niet tot het zichtbare onderwerp. Vrijwel altijd is er in zijn werk sprake van een analogie met de dynamiek van het leven of met momenten in het leven die ons allemaal raken.

Daarnaast is de esthetica in zijn werk zo overweldigend dat de toeschouwer tot in zijn diepste innerlijk geraakt wordt en een persoonlijke lezing ontstaat van het werk van de kunstenaar. De obsessie van Winterink met het gebruik en hergebruik van oude en nieuwe materialen, technieken en technologieën, is een tweede belangrijk aspect van zijn werk. In het creatieve proces zijn materialen en ideeën aan elkaar gelijk en beide elementen komen samen in het DNA van zijn kunstwerken.

Het werk van deze kunstenaar is alleen te begrijpen met in het achterhoofd de uitdaging van de vormgeving en toepassing van nieuwe materialen in relatie tot oude.

Het effect van deze obsessie op het werk van Winterink laat zich op twee manieren beschrijven:

  1. Zijn werk is een, hedendaags veelgebruikte, intuïtieve wijze om bepaalde veronderstellingen, overtuigingen of praktijken aan het licht te brengen die wij als heilig beschouwen maar die niet langer beantwoorden aan de hedendaagse, snel veranderende wereld en die in deze tijd van beweging zelfs een disfunctionaliteit kunnen veroorzaken. Het is een feit dat de technologische ontwikkelingen van de afgelopen honderd jaar een van de motoren vormen van onze snel veranderende wereld. Het zijn deze ontwikkelingen die de mensheid in beweging hebben gezet en de sleutel zijn tot inzicht in hedendaagse fenomenen.
  2. Dankzij de vele uren die de kunstenaar heeft doorgebracht met het onderzoeken en spelen met verschillende materialen, is hij in staat de meest onconventionele materialen in zijn kunstwerken toe te passen. Hiermee creëert hij een buitengewoon en – naar mijn mening – in sommige gevallen zeldzaam visueel effect dat moeilijk elders te vinden is.

De sculptuur “Be careful what you wish for …” is een duidelijk voorbeeld van voorgaande beschrijving en van de inventiviteit van deze kunstenaar. In dit kunstwerk komen twee terugkerende thema’s in het werk van Arian Winterink samen: crash en money. Deze sculptuur is zeer toepasselijk in deze periode van kredietcrisis, staat van de financiële sector en de gevolgen ervan voor ons eigen leven. Daarnaast maakt deze sculptuur zichtbaar hoe materialen en ideeën samengevoegd zijn in het DNA van het kunstwerk. In dit kader is het belangrijk om te vermelden dat Winterink in 2006 is gestart met de verkenning van het thema money.

De vervaardiging van ‘Be careful what you wish for…’ heeft enige tijd in beslag genomen en Winterink interpreteert zijn werk op geheel eigen wijze. Niettemin roept dit kunstwerk een nieuwe dimensie op als de toeschouwer het bekijkt in het licht van de huidige economische situatie.  De expositie Crash is een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met het werk van deze interessante kunstenaar.

© Text by Douglas de Oliveira Ribeiro